Intrebari frecvente:

M-am văzut pe lista candidaţiilor admişi în urma concursului de admitere. Ce fac în continuare?

R: Odată ce ai fost declarat admis în urma concursului de admitere, te poţi considera student. Va trebui să aştepţi deschiderea anului academic iar în cazul în care doreşti să obţii un loc un cămin, va trebui să îţi depui o cerere la secretariatul facultăţii.

Până când pot depune cerere pentru cămin?

R: Cererile de cămin se depun la secretariatul facultăţii până în data de 15 septembrie.

Dacă nu am primit un loc în cămin, ce alternative am?

R: Dacă dupa prima distribuire a locurile în cămin nu ai primit cămin, mai ai şanse la redistribuirea locurilor rămase libere. Trebuie să ai răbdare şi să urmăreşti avizerele din facultate. Totuşi, este important de ştiut că Universitatea Babeș – Bolyai nu poate oferi un loc în cămin tuturor celor care îşi depun cereri. Astfel, este important să ai şi o alternativă în cazul în care nu vei primi un loc.

Ce este contractul de şcolarizare?

R: Este documentul care reglementează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada studiilor.

Când trebuie să plătesc taxa de şcolarizare?

R: Există 4 rate a taxei de şcolarizare. Prima ai plătit-o la momentul confirmării locului, a doua rată trebuie achitată până în 15 decembrie, a treia se achită până în 15 martie iar termenul pentru ultima rată este de 15 mai.

Ce se întâmplă dacă nu platesc taxa de şcolarizare?

R: În cazul în care nu ai achitat ratele aferente taxei de şcolarizare nu vei avea dreptul să te prezinţi la examene putându-se ajunge chiar la exmatriculare.

Ce este contractul de studii?

R: Contractul de studii este actul încheiat între student şi decanul facultăţii la începutul fiecărui an universitar, prin care studentul se înscrie la cursurile obligatorii, opţionale şi facultative.

Cum aleg limba pe care o studiez în facultate?

R: Alegerea limbii străine pe care o urmezi în facultate este a ta. Ai două variante: alegerea unei limbi deja cunoscute pentru a te perfecţiona; sau alegerea unei limbi deloc cunoscute pe care doreşti să o înveţi în cadrul facultăţii.

Ce este o disciplină facultativa?

R: Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte domenii complementare. În cazul în care nu se modifica structura grupelor poţi să îţi alegi gratuit discipline facultative.

Ce sunt creditele?

R: Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi unor activităţi precise dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, studiu individual, etc.)

Câte credite sunt într-un semestru? Dar într-un an?

R:Numărul de credite dintr-un semestru este de 30 de credite iar într-un an sunt 60 de credite. Desigur acestea sunt fără discipline facultative.

De câte credite am nevoie pentru a fi integralist?

R: Pentru a fi integralist ai nevoie să obţii toate creditele aferente disciplinelor trecute în contractul de studii. Este foarte important pentru a nu pierde contractul de studii!

De ce sa învăţ să iau note mari?

R: Pe lângă faptul că facultatea te învaţă meseria pe care o vei urma, este important să obţii note mari pentru că un loc buget îţi este acordat pentru 1 an. La sfârşitul fiecărui an se reclasifică toţi studenţii. Astfel chiar dacă ai fost în anul 1 la taxa poţi în anul 2 să treci la buget.

Cum se stabileşte media mea semestrială?

R: Media semetrială este media ponderată a disciplinelor din contractul de studii. Formula de calcul este: suma de (credite *nota) împărțit la numărul de credite.

Cum afectează o disciplină facultativă media mea?

R: Disciplinele facultative participă la media semestrială / anuală la fel ca orice altă disciplină.

Cum promovez o disciplină?

R: O disciplină este considerată promovată dacă se acumulează toate creditele aferente disciplinei.

Când ma duc la examen?

R: La sfârşitul fiecărui semestru există o perioadă de 3 săptămâni de sesiune în care fiecare disciplină va avea 2 date de examene.

Ca student înscris la acea disciplină te poţi prezenta la oricare dintre cele 2 date de examen. Este important ca numarul de studenţi să fie echilibrat în cele 2 date de examen.

Ce se întâmplă dacă nu promovez un examen în sesiune?

R: În cazul în care în sesiunea de examene nu ai promovat o disciplină ai încă o şansă, în fiecare semestru organizându-se o sesiune de restanţe. Este foarte important să te prezinţi la examenul de restanţă pentru ă ai dreptul la doar 2 prezentări gratuite iar acelea sunt consecutive.

Ce se întâmplă dacă nu promovez la educaţie fizică?

R: În cazul în care nu promovez la disciplina educaţie fizică nu vei fi integralist chiar dacă disciplina nu este creditată.

Ce se întâmplă dacă nu promovez la o disciplină nici după sesiunea de restanţe?

R: În cazul în care nu ai promovat o disciplină nici după sesiunea de restanţe trebuie să te reînscrii la acea disciplină în anul universitar următor.

Dacă rezultatele mele nu sunt foarte bune, am examene picate, de câte credite am nevoie pentru a trece în anul 2?

R: Pentru a trece în anul universitar următor ai nevoie de 30 de credite fără a lua în considerare creditele aferente limbilor străine.

Ce este o disciplină opţională?

R: Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice domeniului.

Când îmi aleg disciplinele opţionale?

R: Disciplinele opţionale pentru anul universitar următor se aleg în semestrul II. În acest sens trebuie să stai în legătură cu tutorele tău.

De ce este important să aleg o disciplină opţională?

R: Disciplinele opţionale sunt şansa ta de a alege o directivă de specializare. Este foarte important să alegi ce îţi place ţie pentru a nu fi distribuit aleator către o disciplină cu care poate nu eşti familiarizat.

Ce este programul ERASMUS?

R: Programul ERASMUS este un proiect al Comsiei Europene care promovează schimbul de experienţă al studenţilor. În cadrul acestui program poţi studia de la 5-10 luni într-o universitate străină fara a plăti niciun ban.

Cine poate participa în cadrul programului ERASMUS?

R: În cadrul programului ERASMUS pot participa toţi studenţii înmatriculaţi la o Universitate care participă la program.

Ce criterii se iau în considerare în selecţia studenţilor pentru programul ERASMUS?

R: Pentru a participa în cadrul programului ERASMUS trebuie să deţii un certificat lingvistic pentru limba de predare a universităţii partenere. Criteriile în urma cărora se face clasificarea sunt: notele obţinute, activităţi extracurriculare şi interviul.

Dacă doresc să obţin informaţii suplimentare de la un cadru didactic ce trebuie să fac?

R: Fiecare cadru didactic are afişate pe ușa biroului cel puţin 2 ore de consultaţii în care poţi obţine informaţii suplimentare legate de disciplinele predate.

Ce sunt orele de consultaţii?

R: Orele de consultaţii sunt momentul în care orice student poate obţine informaţii suplimentare, pregătire suplimentară sau pur şi simplu să discute cu un cadru didactic. Este recomandat să se stabilească o întâlnire cu cadrul didactic prin intermediul adresei de email sau personal.

Ce este un tutore?

R: Tutorii sunt persoane care accept necondiţionat să îşi pună la dispoziţia studenţilor cunoştinţele, aptitudinile şi ,în special, experienţa. Fiecare student are un tutore desemnat de către facultate.

Când pot să apelez la tutore?

R: La tutore poţi să apelezi oricând ai nevoie de un sfat sau de îndrumare în activitatea ta curriculuară dar şi extracurriculară. Fiecare tutore are cel puţin două ore de tutoriat. Este important însă să stabileşti o întâlnire în prealabil.

Leave a Reply

çeşme escort
kemer escort
çorlu escort